måndag 9 maj 2011

Idrott i skolan

Varför har man inte mer idrott/fysisk aktivitet i skolan?
Studier visar ju att man lär sig mer om man har fysisk aktivitet (behöver nödvändigtvis inte vara sport eller gym). Om jag kommer ihåg rätt så gjorde de försök på en skola, nere i Malmö, där ungdomarna fick fysisk aktivitet varje dag och de fick mycket bättre resultat än de klasser som hade "vanliga" scheman. Man bytte alltså ut lektioner mot fysisk aktivitet, så barnen hade inte mer tid i skolan än de andra.
I denna video så pratar de om liknande försök i USA. Kan inte förstå att politiker inte fattar hur viktigt det är. Förutom att barnen får bättre koncentration, så får de ju en bättre hälsa och man kan hålla nere övervikten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar