fredag 10 februari 2012

Recension - Tester och mätmetoder

Har fått möjligheten att recensera boken Tester och mätmetoder - för idrott och hälsa av Helena Bellardini, Anders Henriksson och Michail Tonkonogi, all verksamma vid Högskolan i Dalarna. Den ges ut av SISU Idrottsböcker

Jag tycker det här med tester av din fysiska kapacitet är väldigt intressant och hade räknat med att få massor av nya roliga tester att kunna använda. Tyvärr så var det bara en liten del av testerna som jag  skulle kunna använda och de flesta av dem kände jag redan till. Om jag skulle jobbat mer med idrottare så hade jag nog haft mer ut av boken.

Boken börjar med ett teoretiskt kapitel om träningslära och ett om grundläggande testlära. Informationen är bra, men den kan vara lite svår att ta till sig då man använder lite krångligt språk emellanåt.

Man går sedan igenom ett stort antal tester inom olika områden.
Aerob förmåga (kondition) - 20 st tester
Anaerob förmåga - 6 st
Styrka - 30 st
Snabbhet - 14 st
Rörlighet - 11 st
Koordination - 20 st

Man går också igenom tester för näringsintag, energiförbrukning och kroppskomposition/sammanstättning

Till varje test har man en faktaruta där man ser vad testet mäter, hur svårt det är att utföra, vilka det lämpar sig för (ålder, träningsgrad), storlek på grupp det lämpar sig för och kostnaden för utrustning.

Man märker att denna bok mest är skriven för idrottsforskare eller professionella fystränare inom elitidrotten då de flesta tester är ganska avancerade och kräver dyrbar utrustning.
Det märks också att boken är skriven av akademiker då texterna som beskriver testerna ofta är rätt svåra att förstå. Många av testerna har krångliga formler för att få fram resultatet och ibland krävs det att man måste söka information (läsa referenserna) om testerna på annat håll för att kunna utföra dem. Det hade behövts ett matematiskt kapitel som påminner oss som gick i skolan för länge sedan hur man räknar med olika formler

Jag saknar också att det till många tester saknas jämförelsetabeller så att man vet att hur man ligger till jämfört med andra. Ibland finns det sådan tabeller, men då är de framtagna på elitidrottare i en speciell gren. Men man kan ju ändå använda testerna för att mäta sina egna framsteg vilket ju ändå måste vara det primära.

Exempel på tester som gemene man skulle kunna använda är
* Harvard Steptest - Mäter konditionsnivå. Gå upp och ned på en pall i en viss tid. Du skall kunna mäta din puls.
* Cooper test - Mäter Konditionsnivå genom att springa en angiven sträcka eller en angiven sträcka (12 min)
* Modifierat Lenhart-Seibert Program - En uppsättning tester (11 st) med bl.a. situps, tåhäv och jägarställning. Övningarna kräver inte mycket redskap (en plint eller liknande och en ribbstol eller något annat att låsa fast fötter i).
* Bålstabilitet i  stödstående fram på armbågar - Du står i "plankan" och lyfter armar och ben i en viss ordning och i en viss tid.
* T-test - Snabbhetstest där man spring i en bana som ser ut som ett T. I testet rör man sig framåt, åt sidan och bakåt.

Ett test som du kan utföra hemma är att du står i sidplanka (på underarm) med fötterna i och försöker stå där så länge som möjligt. Ett minivärde skall vara 60 s för 22-åriga friska män och 41 s för 22-åriga frisk kvinnor. Står dock inget om hur värdena skall vara för oss som är äldre eller för de som är yngre.

Boken är en bra källa för de som jobbar professionellt med elitidrottare. För den som vill få verktyg att mäta sina egna resultat eller för den som jobbar som PT så är det bara en liten del av boken som som är intressant.

Boken kostar ca 320 kr på Kulturbutik.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar