tisdag 26 juni 2012

Blodprovsresultat - Kolesterol

I förra veckan fick jag svaren på min blodprover som jag tog efter att jag avslutade min ca 45 dagar långa strikta paleokur. Det var rätt intressanta siffror. Labbpersonalen tyckte inte jag skulle fortsätta med dieten, men jag tror jag tolkar resultaten på ett annat sätt än de gjorde :) Min läkare reagerade inte så mycket på värdena. Något man också skall ha i åtanke är att man egentligen behöver göra fler tester under en period för de kan variera en hel del (lyssna på Chris Kressers podcast nr 2 om kolesterol).

Jag kommer att benämna LDL och HDL som kolesterol även om jag vet att det är proteinerna som tranporterar kolesterol som man pratar om. Har räknat om mina värden till amerikanska värden med AMA-konverteraren.

Som ni ser så har jag ökat min totala kolesterolmängd till 9.6 mmol/L (370 mg/dl) och även det onda kolesterolet (LDL) till 5 mmol/L (193 mg/dl) och ser man bara till detta så är det kanske alarmerande då jag är rätt långt över gränsvärdena.
Dock ser man också att jag har ökat mitt goda kolesterol (HDL) till 2.4 mmol/L (93 mg/dl) och minskat mina triglycerider till 0.4 mmol/L (34 mg/dl), vilket är mycket bra värden.
Om jag förstått det rätt så spelar storleken på partiklarna i LDL (ont kolesterol) en stor roll för om det är "farligt" eller inte. Och en kost med relativt lite kolhydrater skall ge större fluffiga LDL-partiklar. Tyvärr så kunde man inte beställa test av storleken på LDL-partiklarna, men hörde av Chris Masterjohn och Chris Kresser att det idag inte finns något tillförlitligt test för detta.

Ett annat värde som man talar om är Totalt Kolesterol/HDL och då blir mitt värde 4.0 och det bör var under 6. Man ser även att APOB/APOA-kvoten är under riktvärdena, vilket är det test som jag tror många doktorer rekommenderar nuförtiden (på labbet där jag tog mina blodprov så gjorde de nästan bara det).

Om jag förstått det rätt så är det inflammationer i blodkärlen som är det farliga och om man då äter en paleokost som ju försöker minska ner de inflamatioriska processerna i kroppen genom att minska ner omega-6 fetter och att öka omega-3 fetterna, så bör ju en sådan kost vara kanon även om den ökar kolesterolet. Och i boken Omega-3 - Vitaminet från havet så skriver man att just omega-3 värdet är en bättre riskmarkör för hjärt-kärl sjukdomar än både kolesterol och APO-kvotem.Vill du läsa merom kolesterol?


Det finns en organisation som heter The International Network of Cholesterol Skeptics där man ifrågasätter den "vanliga" uppfattningen om kolesterol


Myt 1 Kolesterol är inte farligt - Här beskriver han bl.a. hur man kommit fram till att LDL är farligt. Enligt honom finns det få studier som visar det sambandet.
Myt 2 Åderförkalkning har inget med högt kolesterol att göra
Myt 3 Kostens inverkan på kolesterolhalt är minimal
Myt 4 Åderförkalkning och hjärtinfarkt har inget med animaliskt fett att göra
Myt 5 Hjärtinfarkt kan inte förebyggas genom att sänka kolesterolet
Myt 6 Statiners effekt beror inte på kolesterolsänkning. Han skriver även om Statiners biverkninga
Myt 7 Fördelar med ett högt kolesterol
Myt 8 Här presenterar han några andra läkare/forskare som inte tror på kolesterolets farlighet.
Myt 9 Varför känner ingen till det här?

Chris Masterjohn har en blog som heter The Dailay Lipid och där hittar du massor av artiklar som handlar om kolesterol. Bl.a. denna som tar upp bl.a. LDL

Lyssna (eller läs transcriptet om det finns) på Chris Kressers podcast om Kolesterol som han gör tillsammans med Chris MasterJohn.
The history of the cholesterol-heart disease connection.
Misconceptions around diet vs. lipid hypothesis.
Finding middle ground between cholesterol skeptics and proponents of the lipid hypothesis.
The LDL receptor and familial hypercholesterolemia and what they can tell us about cholesterol and CHD in normal populations.

What is a “normal” cholesterol?
What can anthropological studies tell us about this?
Are lipoprotein particle size tests accurate?
What’s the best way of determining particle size?
Why do some people have high cholesterol (TC & LDL) after adopting a Paleo/WAPF diet?
Is this something to be concerned about?

2:30 The role of cholesterol in heart disease
11:26 What to do – or not do – about high cholesterol
24:11 The thyroid-LDL connection and why iodine matters
29:36 Are goitrogenic foods inhibiting your thyroid function and raising your cholesterol?
46:01 The telltale sign you need more carbs

Här också en repris på Chris filmer om Kolesterol (om ni missade det förra gången)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar